Sallan kunnankirjasto

Kohteesta SallaWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kirjaston palvelut

Sallan kunnankunnankirjaston yhteystiedot ja palvelut löydät osoitteesta www.salla.fi/kirjastopalvelut

Nykyisen kirjastotalon historiaa

Sallan kunnankirjastolle varattiin 5000 m2:n tontti korttelista nro 100 eli tontti, jolla kirjasto nykyisin sijaitsee. Alunperin suunniteltiin rakennuskokonaisuutta, joka käsittäisi tilat myös nuorisotoimen ja kulttuurin käyttöön.  Aloittamisvuodeksi rakentamiselle kaavailtiin vuotta 1984. Kokonaiskustannusarviona käytettiin 4 000 000 mk summaa, mikä näkyy valtuuston asiakirjoissa huonetilaohjelman hyväksymisen osalta. Kirjaston tiloiksi oli tällöin merkitty 600 m2, kirjastoautolle 85 m2, liikennetiloja 30 m2 ja nuorisotiloja 580 m2. Piirustukset sisälsivät nuorisotilojen osalta tiloja, joille olisi ollut käyttöä: näyttelytilaa, monitoimitilan näyttämöineen ja auditorion 103 hengelle. Kirjaston osalta tilasuunnitelmassa ei ollut isoja eroja toteutuneeseen.

Kouluhallitus hyväksyi 27.3.1985 Sallan kunnan pääkirjaston kirjastohuoneiston toteuttamisohjelman I vaiheen, joka sisältäisi kirjastotilojen rakentamisen. Hanke ei kuitenkaan edennyt Opetusministeriössä ja Sallan kunnan kirjastotalon rakennushanke ei saanut rahoitusta. Vuonna 1990 Kouluhallitus pyysi Sallaa uusimaan hankeasiakirjat. Opetusministeriön ja työministeriön myönteinen rahoituspäätäs saatiin vuonna 1992.

Kokonaiskustannusarvio rakennushankkeelle oli 4 805 700 mk, tästä rakennusurakka 3 042 00 mk, LVI-urakka 450 600 mk, sähköurakka 584 000 mk, suunnittelu, rakennuttajan hankinnat ja rakennuttaminen 729 100 mk. Rahoitus tuli siis Opetusministeriöltä, työministeriöltä ja Sallan kunnalta.

Vuonna 1991 kun rahoitus oli varmistumassa ja hanke eteni, niin kirjaston sijoituspaikasta keskusteltiin välillä kiivaastikin. Kirjasto haluttiin sijoittaa koulukeskukseen, jota oltiin samaan aikaan uudistamassa. Lopulta sijoituspaikkana pysyi kuitenkin alkuperäinen (nykyinen) tontti.

Suunnittelija

Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Kari Poskiparta ky, arkkitehtinä Hannu Voutilainen. Arkkitehdin lähtökohtana on ollut rakennuksen sopeutuminen jo rakennettuun ympäristöön ja toiminen kirjastona. Yläikkunoiden nauha antaa mahdollisuuden hyllyjen sijoitteluun, koska valoa on runsaasti. Hyllyt avautuvat vihkamaisesti antaen avaruuden tunteen. Ulkomuodoista on löydettävissä avautuvan kirjan muotoja.

Rakennuttaja

Kirjaston rakennuttajana on toiminut Sallan kunnan tekninen toimisto, rakennuttajainsinöörinä DI Jorma Skyttä ja pääurakoitsijana AVM-Rakentajat Oy. Sähköurakoinnin on toteuttanut aluksi Sähköurakointi A. Karjalainen ky ja loppuun työn saattoi Sallan kunnan tekninen osasto ja LVI-urakoitsijana LVI Marjamaa Oy. Rakentaminen on suoritettu loppuun syyskuun lopusta 1992 elokuun loppuun 1993 välisenä aikana.

Kalusteet

Kalustetoimitukset on tehnyt hyllyjen, kiinteiden kalusteiden ja penkkien osalta puusepänliike Ari Karvo ja muiden kalusteiden osalta Asko Oy.

Tilat

Rakennuksen hyötyala on 620 m2 ja kerrosala on 720 m2, tilavuus 2800 m3. Kirjastotilaa on 540 hym2 ja kirjastoauton säilytystilat 80 hym2. Hyllymetrejä on yhteensä kirjastosalissa 821,6 metriä ja vastastossa 180 metriä.

Kirjaston tiloihin kuuluvat kirjastosali, lasten osasto, lehtisali, kirjastoauton tilat, tutkijan huone, TV-videohuone, sosiaalitilat, työtiloja ja kirjavarasto.

Tilat vuonna 2012

Tilojen käyttö on säilynyt suurelta osin alkuperäisen suunnitelman mukaisena. Suurimpana muutoksena on TV-videohuoneen muuttuminen kotiseutukokoelmahuoneeksi.